English
Русский
ไทย

โครงการ วิลล่าสุมาลี

โครงการ “วิลล่าสุมาลี” ตั้งอยู่บริเวณทางด้านทิศใต้ของเกาะภูเก็ต บนพื้นที่อันเงียบสงบของเขตตำบลราไวย์ รายล้อมไปด้วยทิวเขาที่สวยงาม โครงการบ้านจัดสรรต่างๆ และที่อยู่อาศัยของคนท้องถิ่น

ใช้เวลาเดินทางเพียงสั้นๆไปยังร้านค้าต่างๆ อย่างเช่น แมคโคร เทสโก้โลตัส และวิลล่ามาร์เก็ต รวมถึงโรงเรียนอนุบาลและประถมนานาชาติ สถานีบริการน้ำมันเชลล์และบางจาก ที่ทำการไปรษณีย์และธนาคารต่างๆ

รายละเอียดโครงการ

ข่าวสารของโครงการ

Order transfer to sales office

Send us your phone number (in international format), our staff will contact you shortly and send a car for free

Order transfer to sales office

Send us your phone number (in international format), our staff will contact you shortly and send a car for free